2023. szeptember 22.

Köszöntjük Kincsesbánya honlapján!

 
 
           Tisztelettel köszönjük a bizalmat!

Minden erőnkkel azon leszünk, hogy építsük, szépítsük,fejlesszük Kincsesbányát
Önökkel együtt...mert
Kincsesbánya az Otthonunk. 
 
 Murányi Marianna polgármester 
polgarmester@kincsesbanya.hu
 
Sallay Zsolt alpolgármester,Horváth Istvánné képviselő, Kovács János képviselő, Lakatos János képviselő, Pencz Tamás képviselő,  Szatzker Csaba képviselő  
 
 
 
Hírek: 
 
Tájékoztató szociális tűzifa igénylésről

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. tv. 3. mellékletének 2.2.1. pontja szabályozza a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatást. A BMÖGF/46-34/2023. számú minisztériumi döntésnek megfelelően Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 15/2023. (VIII. 29.) számú rendeletével biztosítja a szociális tűzifa támogatásának igénylését.

 Az a személy részesíthető szociális célú tüzelőanyag támogatásban, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 300 %-át (85.500.-Ft), egyszemélyes háztartás esetén 400 %-át (114.000.-Ft), a háztartásában senki nem rendelkezik az Sztv. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal, és lakása fával fűthető.

 A szociális célú tűzifa támogatás megállapítása kérelem alapján történik, a kérelem nyomtatványt az Önkormányzati Hivatalnál lehet beszerezni.

 Pályázat benyújtási határideje:   2023. szeptember 30.

 Tűzifa kiosztásának határideje:      2024. február 15.

Kincsesbánya, 2023. augusztus 31.

 

  
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
    

Tájékoztató elektronikus ügyintézésről
 
Az elektronikus ügyintézési portál itt érhető el


Kincsesbánya Község Jegyzője az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek (a továbbiakban: törvény) megfelelően 2018. január 1-től biztosítja a törvényben meghatározott esetekben természetes személyeknek az elektronikus ügyintézés lehetőségét. A törvény 9. § (1) bekezdésében meghatározott szervek és személyek a bekezdésben meghatározott kivétellel elektronikus ügyintézésre kötelezettek. 

  

DOLOMITBÁNYA - HATÁROZAT

 

 

 

 

Oldal nyomtatsa

Köszönjük, hogy ellátogatott honlapunkra.