2023. december 08.

Köszöntő

"A hazáért élni, szenvedni, s jót tenni
Ügye mellett önként s bátran bajra menni,
Kárt, veszélyt, rabságot érte fel sem venni,
S minden áldozatra mindenkor kész lenni-"

Tisztelt vendégeink, községünk lakossága!
 
    
     Nagy ünnep a mai, végre régi álmunk valóra vált. Községavató ünnepünk mottójának Tamási Áron következő szavait éreztem hozzánk szólónak: "Miénk a fény, amit lelkünkbe fogadunk, s a föld, amelyen élünk és meghalunk... Ezt a földet nekünk kell fénnyel behintenünk, ezt nekünk kell kedvvel, kultúrával, sok vágy beteljesítésével... feldíszítenünk."
     A két falu, Koronka és Székelybozs életében nagyon fontos esemény a községgé válás, mert megerősödik a helyi önkormányzat. Lehet, hogy egyeseknek fel sem tűnik, de ez nagyon sokat jelent a helyi lakosoknak, mert itt, Koronkán oldhatják meg a mindennapi élet problémáit, nem kell Jeddre utazniuk.
     Ezelőtt 36 évvel elvették Koronkától a községközponti jogot anélkül, hogy megkérdezték volna lakosait.
     Ma csak hálával és köszönettel tartozunk azoknak, akik a múlt évben tartott népszavazáson részt vettek, és ezzel saját maguk döntötték el a település sorsát és jövőjének alakulását.
     Ünnep ez a nap azért is, mert a nemrég lezajlott önkormányzati választások eredményeinek is örvendhetünk. Ezzel az önkormányzat létszámában megnövekedett, ugyanakkor megfiatalodott, ami remélhetőleg biztosítja, hogy pezsgőbbé váljon, fellendüljön a község élete is.
     Az önkormányzat jelenlegi vezetőségének vállalnia kell minden erejével a település fejlesztésének felgyorsítását, hiszen még nagyon sok tennivaló van ahhoz, hogy egy tiszta, elfogadható, vonzó, megélhetést biztosító településsé váljunk.
     Tamás szavaival élek: "A madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége".
     A rendszerváltás után állandó változásban volt életünk, falvaink. Azóta eredményekről is beszámolhatunk: háztájaknál, középületekben sikerült megoldani a lakosság által nagyon igényelt gázfűtést, bővült a telefonhálózat az igényeknek megfelelően, minőségileg javult a hálózati tévészolgáltatás, megépítettünk egy kilométer betonutat, a nemzetközi úttól a központig, több mint három kilométeres távon kitakarítottuk a Poklos pataknak azt az ágát, ami Koronkát érinti, ezáltal megvédjük a veszélyeztetett telkeket és szántóföldeket; úgy Koronkán, mint Bozsban javítottunk kövezéssel az úthálózaton; javítottuk középületeinket: az óvodát, az iskolát, a Kultúrotthonokat, az Orvosi rendelőt, mindezek ma már működőképes állapotban vannak. Sikerült településünkön gyógyszertárat létesíteni, ami a lakosság gyógyszerellátását biztosítja.
     Szintén az elmúlt időszakban sikerült a földeket és az erdőket visszajuttatni. Igaz, voltak vitás helyzetek is, van még néhány, amit rövid időn belül tisztázni fogunk.
     A felsorolt megvalósítások csak egy része a munkánknak, hiszen Jedd község hat faluból állt, és mindenikben egyformán kellett dolgozni a közösségek érdekeiért.
     Nem elégedhetünk meg az eredmények számbavételével, a jövő célkitűzéseit, feladatait is meg kell fogalmaznunk. Létey szavaival élve jó lesz eltűnődni kicsit azon is, mit végezhet pár év alatt ezer gáncs és gúny közt az ember, mit tehet a falujáért a fiatalság, idősek értelmiségi e mássá lett világban! Tudjuk, hogy komoly kihívások állnak előttünk.
     Először is egy működőképes, szakmailag jól felkészült Polgármesteri Hivatalt kell megszerveznünk, beindítanunk, amelynek alkalmazottai képesek lesznek operatívan, becsületesen, tisztességesen, a törvények betartásával megoldani az ügyfeleink gondjait, bajait, még ha ideiglenes helyiségben dolgozunk is.
     Emiatt elsősorban a Községháza és az Ifjúsági Ház megépítésére összpontosítunk, ahol majd a mai körülményeknek megfelelő szinten működhet a Polgármesteri Hivatal és más szolgáltatási egység, amit a tervek szerint nagyon szeretnénk időben befejezni.
     További nagyobb lélegzetű terveink: Koronka ivóvízhálózatának és szennyvízcsatornájának  a kiépítése; az úthálózat modernizálása (aszfaltozása), a kulturális élet dinamizálása, valamint a sportbázis feljavítása, ami majd a sporttevékenység fellendülését eredményezheti.
Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy Marosvásárhely mellett vagyunk, mert ez vonzó a vállalkozók számára, és előnyös a községnek is; több munkahelyet biztosít a lakósoknak. A több, mint tíz nagyobb vállalkozó sok koronkai munkanélkülieknek megélhetést biztosít, a nagyméretű építkezés a mi falunkban folyamatban van, sok embert foglalkoztat.
     Hiszem azt, hogy közös erővel a község minden lakósának megfelelő hozzáállásával egy mindenki számára vonzó, tiszta településsé fejlődünk, ahova mindenki szívesen látogat el, szívesen él itt, és itthon érzi magát.
     Hiszem, hogy mindazt, amit tettünk és tenni szeretnénk, a jövő generáció érdekeit szolgálja.
 
                                                                                                  Nagy Márton
Koronka polgármestere

 
 
Oldal nyomtatsa

Köszönjük, hogy ellátogatott honlapunkra.