2024. május 24.

BURSA PÁLYÁZAT!

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat!
 
 

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

 

Kincsesbánya Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel együttműködve 2024. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

Az „A” típusú pályázatra kizárólag azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra kizárólag azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű (a 2023/2024. tanévben utolsó éves érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2024/2025. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 3.

 

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben (Elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx) egyszeri pályázói regisztráció szükséges. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat kötelező mellékletét képezi az egy háztartásban élő családtagok előző havi jövedelem igazolása és a pályázó jogviszony igazolása (1 hónapnál nem régebbi).

 

A pályázatról bővebb információt a Kincsesbánya Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában kifüggesztett pályázati kiírás tartalmaz.

 

 

                                                         Kincsesbánya Község Önkormányzata

 

 


Oldal nyomtatsa

Köszönjük, hogy ellátogatott honlapunkra.