2024. május 24.

Legfrissebb információ

 

 
 

 

Kincsesbányai Közös Önkormányzati Hivatal pályázata 

aljegyzői állás betöltésére. 

Részletek a https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/ oldalon.

 

DRV Zrt lakossági tájékoztató a balatoni kiemelt ivóvíz-

beruházásról

 
 
 
 
 
 
 

FELHÍVÁS GYOMMENTESÍTÉSRE 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.  törvény (továbbiakban: Él.tv.)  17. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a védekezési, gyommentesítési tevékenységeket a vegetációs periódus alatt, de legalább október 31-ig folyamatosan el kell végezni, minden gyomnövény esetében.

Kincsesbánya területén számos ingatlanon elszaporodtak a gyomnövények, melyek átterjedhetnek a szomszédos ingatlanokra, károsítva az emberi egészséget, valamint elhanyagolt terület benyomását keltik, ezért felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy gyommentesítési kötelezettségüknek tegyenek eleget, s ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan tartsák fenn!

Vegyszeres kezelés csak olyan területeken végezhető, ahol emberi egészség nem forog veszélyben. A permetezést az előtt kell elvégezni, mielőtt a növény a 10 cm-es magasságot eléri.


Amennyiben a tulajdonos az esetleges írásbeli felszólításnak sem tesz eleget, úgy az Él.tv. 50 § (1) bekezdése alapján hatósági határozattal kötelezhető a végrehajtásra. Annak eredménytelensége esetén, közérdekű védekezés alapján a költségek megtérítésére kötelezzük. Egyúttal az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv növényvédelmi bírságot szab ki, melynek összege 15.000 Ft –tól 5.000.000 Ft- ig terjedhet.

 

A fenti törvény értelmében június 30. után előzetes felszólítás nélkül közérdekű védekezés rendelhető el a parlagfűvel fertőzött területre, melynek költségei adók módjára behajthatóak.

Tisztelettel kérünk mindenkit a fentiek maradéktalan betartására! 

 

TÁJÉKOZTATÓ A FELELŐS EBTARTÁS SZABÁLYAIRÓL

Az elmúlt időszakban az ebtartással kapcsolatban több jelzés érkezett hivatalunkba, ezért a következőkre szeretném felhívni az ebtartók figyelmét.

Az ebtartás általános szabályai:

- Az eb tulajdonosa köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni, azok kialakítása során tekintettel lenni korára, nemére és élettani állapotára. 


- Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről. 


- A tulajdonos gondoskodni köteles a microchippel történő egyedi megjelölésről, az eb életkorának megfelelő veszettség elleni oltás meglétéről, valamint széles spektrumú féreghajtó szerrel történő kezeléséről.

 

- Tilos kistestű ebet (max.:20kg) 10 m2-nél, közepes testű ebet (20-40 kg) 15 m2-nél,
nagy testű ebet (40kg felett) 20 m2-nél kisebb területen tartósan tartani.

 

- Az állattartó mindenkor köteles gondoskodni az állat szökésének megakadályozásáról!
Ügyeljünk rá, hogy a kerítést úgy alakítsuk ki, hogy azon a kutya ne férjen át, illetve ne tudja „átásni” magát, és átugorni se tudja.

 

- 2016. január 1-jétől az ebek tartós kikötve tartása tilos! Alkalmankénti megkötés esetén kistestű eb 4 m, közepes termetű eb 6 m, nagy testű eb esetében legalább 8 m hosszú lánchosszban kell gondolkodni.


- Az állatban félelmet keltő, erős fény-vagy hanghatással járó tevékenységek,
időjárási jelenségek teljes időtartama alatt, különösen az év azon szakaszában, 
amikor pirotechnikai termékek engedély és
bejelentés nélkül is használhatók, az állat tartójának gondoskodni kell 
az állat félelmében történő elszökésének megakadályozásáról, és
törekednie kell az állat megnyugtatására.

 

- Belterület közterületén ebet csak pórázon lehet vezetni, valamint közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.


- Közterületen az eb tulajdonosának biztosítani kell továbbá, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztessen.


- Az ebek vezetéséhez használt eszközöknek az állatra történő rögzítésére nyakörv, vagy hám használható oly módon, hogy az az állat testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse.


- A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről mindenkor köteles eltávolítani.

 

 

A nem megfelelő ebtartás szankciói:


Állatvédelmi bírság:

 

Aki tevékenységével, vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti, vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni. Az állatvédelmi bírság kiszabása helyett, vagy amellett a hiányosságok kijavítására, pótlására való kötelezés alkalmazható. A bírság alapösszege 15.000 Ft, melyet a jogsértés körülményeitől függően meg kell szorozni a bírságrendelet 1-4. melléklete szerinti szorzókkal (1-10).

 

Veszélyeztetés kutyával szabálysértés:

 

Aki a felügyelete alatt álló kutyát:

·         a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,

·         természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,

·         szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - segítő kutya kivételével - szállítja,

·         vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre - segítő kutya kivételével - beengedi, illetve beviszi, szabálysértést követ el.

·         Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.

 

Köztisztasági szabálysértés:

 

Aki a felügyelete alatt lévő állat által közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, vagy közforgalmú közlekedési eszközön okozott szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik, szabálysértést követ el.

A szabálysértés miatt alkalmazható büntetések:

·         Pénzbírság: összege maximum: 150.000 Ft.

·         Bírság nem megfizetése esetén szabálysértési elzárás, ill. közérdekű munka szabható ki.

 

A szabálysértési ügyekben a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási hivatala jár el, az Ügysegéd szerdai napokon 10 órától 11 óráig ügyfélfogadást tart az önkormányzat hivatalában.

 

Kérjük a Tisztelt eb tulajdonost, hogy a felelős ebtartás szabályairól szóló tájékoztatóban szereplő szabályokat betartani szíveskedjen, fokozott figyelemmel az eb közterületre való kijutásának megakadályozására!

 

Kincsesbánya, 2019. január 21.

 

                                                                              Jankovicsné Huszár Mónika

                                                                                                         jegyző

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oldal nyomtatsa

Köszönjük, hogy ellátogatott honlapunkra.